Odlazak u nepoznato

Realizacija ovog serijala imala je za cilj da pozitivno utiče na pripadnike manjinskih zajednica. Pre svega, da se ohrabre da se sa problemima ekonomske prirode pokušaju boriti ovde u Srbiji, a ne preko granice gde im je sudbina krajnje izvesna.

Pročitaj više