Kultura

BAUK na Kameničkom visu

„Spoji umetnost i ekologiju“, „Beži da bi se proveo“, „Od nesvesti napravi svest“, "Zabavi se"... To su neki od slogana kojim se poziva na drugu po redu manifestaciju „Bekstvo u prirodu“, 4. juna na Kameničkom visu.