Kultura

Branko Miljković – princ poezije

Postoji u svakom gradu u svakom vremenu po jedan izvanredan čovek. Takav čovek koji obeleži jednu epohu, koji se ogoli bez stida i prepusti sudu javnosti, nenamerno. O njemu se govori i za života a naročito nakon smrti. On sopstvenom smrću porekne smrt, jer i sama smrt takvog čoveka nastavi da traje u drugima koji je pamte.