Kultura

Kultura i kreativnost

Iako je situacija u Nišu, uprkos ekonomskoj krizi, na prvi pogled solidna kada govorimo o budžetskim izdvajanjima za kulturu, iako sve ono što su sa nama podelili naši sagovornici ostavlja dosta prostora za umereni optimizam, postoje dve stvari koje čitavu priču o uspešnoj implementaciji preporuka iz Agende 21 za kulturu dovode na pomalo „klizav“ teren.