Kultura

Kultura, ljudska prava i pomirenje

Pojam kulture u najvećem broju slučajeva biva izjednačen sa pojmom umetnost. Sama reč, kod ljudi gotovo po pravilu izaziva asocijacije vezane za pozorište, muzej, slikarstvo, kulturno istorijske spomenike. Mali je broj medjutim onih kojima reč kultura budi širu asocijaciju u smislu načina življenja a tek retki uvidjaju direktnu povezanost kulturnih prava pojedinaca ili grupa sa osnovnim ljudskim pravima. Kultura kao sredstvo manipulacije ali i kao lek i uvod u pomirenje.