Kultura

Preporuke za lokalnu samoupravu

Poslednja 22 člana Agende za kulturu predstavljaju preporuke koje zagovaraju obnovljeni značaj kulture i zahtevaju da ona kao izuzetno važna bude prepoznata u programima, budžetima i organizacionim šemama različitih nivoa uprava i od strane ključnih organizacija.