Kultura

Smernice, poduhvati, akcija

Agenda 21 za kulturu, osim što sadrži opšte principe koji je čine zapravo specifičnim i globalno primenjivim strateškim dokumentom, sadrži i kroz 29 članova veoma precizno definisane akcione smernice. Te smernice su svojevrsni podsetnik lokalnim samoupravama na šta treba posebno obratiti pažnju pri kreiranju održivih kulturnih strategija u nekoj opštini ili gradu.