Kultura

Upravljanje kulturnom politikom ili političko upravljanje kulturom

Na našem dosadašnjem putovanju kroz Agendu 21 za kulturu i potencijalni praktični uticaj njene stvarne primene kroz održivu strategiju razvoja kulture u Gradu neminovno nas prati osećaj da osim dobre volje organa vlasti da se neke stvari pokrenu sa mrtve tačke, stvarnijih opipljivijih rezultata gotovo da nema.