Некатегоризовано

5 miliona za digitalizaciju dokumenata

Grad Niš dobio je 5 miliona dinara za projekat Elektronsko upravljanje dokumentima i radnim tokovima za potrebe uprava i službi Grada. Za ovaj projekat novac je omogućilo ministarstvo za telekomunikacije.