Некатегоризовано

Ekološki problemi u Nišu

Kvalitet životne sredine u Nišu nije na zadovoljavajućem nivou, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Ekolend. Većina ispitanika smatra da su za lošu ekološku sliku odgovorni i građani i lokalna samouprava.