Некатегоризовано

Farmaceutski otpad

Sve neiskorišćene lekove kojima je istekao rok upotrebe ili su oštećeni, bez obzira na farmaceutski oblik, građani bi trebalo da donesu ustanovi "Apoteka Niš", gde će se pravilno uništiti. Ovakvi lekovi se mogu predati u apoteci "Čegar" u Domu zdravlja, u apoteci "Medijana" i u apoteci "Železničar".