Некатегоризовано

Građanske inicijative

U Gradskoj kući predstavljene su preporuke Saveta Evrope, o načinima na koji građani mogu da se uključe u donošenje političkih odluka. Ovaj set preporuka predstavljen je pod nazivom "Kodeks dobre prakse".