Некатегоризовано

Imaginarni pešački prelaz u centru

Prema važećim saobraćajnim propisima, saobraćajna policija nema prava da kažnjava pešake koji prelaze ulicu u centru Niša, iako tamo nema pešačkog prelaza. Razlog za to je velika udaljenost drugih pešačkih prelaza od centralnog trga.