Некатегоризовано

Ko će biti direktor Kliničkog centra?

Vlada Srbije bi danas trebalo da odluči, ko će biti direktor KC u Nišu. Postoje 2 mogućnosti: da imenuje direktora po predlogu Upravniog odbora KC, ili da postavi vršioca dužnosti do raspisivanja novog konkursa za izbor direktora.