Некатегоризовано

Mladi bez perspektive

Problem lažnih azilanata u zemljama Evropske Unije usložnjava se čini se svakim danom sve više. Tome je doprinelo "Arapsko proleće", ali je mnogo azilanata i iz zemalja, koje poput naše, teže prijemu u EU.