Некатегоризовано

Nasilje i trgovina ljudima u Nišu

Centar za prava Romkinja Niš, sproveo je istraživanje o nivou svesti o trgovini i nasilju nad Romima. Rezultati istraživanja su pokazali da je većina ispitanika dobro upoznata sa problemom trgovine i nasilja nad pripadnicima romske nacionalnosti.