Некатегоризовано

Nedovoljan broj personalnih asistenata

U Nišu postoji 30.000 osoba sa invaliditetom. Grad je do sada angažovao 9 personalnih asistenata za pomoć ovim osobama. S obzirom da je potrebno da 1 personalni asistent radi sa 1 osobom sa invaliditetom, savet za mlade će problem predočiti gradu i inicirati povećanje broja personalnih asistenata.