Некатегоризовано

Niške škole uporne u zahtevima

23 škole u Nišu rade sa skraćenim časovima. Od 27 škola koliko je u mreži Unije sindikata prosvetnih radnika, 3 škole nisu u štrajku jer su u njima prisutna 2 sindikata. Škole koje nastavljaju sa štrajkom, rade skraćeno, sa časovima od 30 minuta.