Некатегоризовано

Nišlije aktivno prijavljuju probleme, korupciju i predlažu inicijative na portalu Nis 2.0

Za samo nedelju dana rada portala www.nis20.rs pristiglo je puno prijava problema, partijskog zapošljavanja, zloupotreba i inicijativa koje pokreću građani. Za sada je najviše prijavljenih zloupotreba službenog položaja, partijskog zapošljavanja i korupcije. Web servis Nis 2.0 sadrži informacije o svim gradskim funkcionerima, institucijama i upravama što pomaže građanima da lakše dođu do neophodnih informacija.