Некатегоризовано

Novi park pored Nišave

Kod pešačkog mosta u Nišavskoj ulici na više od 1 hektara površine, gde je nekada bila velika divlja deponija, napravljen je park. Posle čišćenja deponije, preduzeće Gorica je zasadilo stotinak stabala četinara i lišćara i razno ukrasno šiblje.