Некатегоризовано

Pomoć socijalno ranjivim grupama

Socijalno ugroženim osobama, deci, osobama sa invaliditetom, starim i iznemoglim licima i osobama trećeg doba koje zavise od tuđe pomoći, u naredna 3 dana pomagaće multidisciplinovani timovi gradske opštine Palilula.