Некатегоризовано

Problem gradskog prevoza u Sarajevskoj ulici

Sarajevska ulica, jedina veza od centra grada do naselja Šljaka, i dalje do Vojnog aerodroma, nekada je bila najduža ulica u Nišu. Stanovnici ovog naselja pešače po pola sata do prve autobuske stanice kod logora "Crveni Krst".