Некатегоризовано

Promene u Philip Morris-u

Philip Morris International u Srbiji je dobio novog generalnog direktora. Pored toga, od 2011. godine će fabrikama DIN "Fabrika duvana" a.d. Niš i Philip Morris Beograd, biti promenjeni nazivi.