Некатегоризовано

Sažem u Donjem Međurovu

Predstavnici francuske kompanije Sažem izjasnili su se da će svoju investiciju u Nišu realizovati u radnoj zoni Donje Međurovo, a pregovori sa ovom kopanijom se nastavljaju.