Некатегоризовано

Socijala juga

Niš je najsiromašniji među većim gradovima u Srbiji. Broj korisnika socijalne pomoći je u stalnom porastu. Medijski istraživački centar pokušao je da prikaže mapu siromaštva najvećeg grada na jugu Srbije.