Некатегоризовано

Strategija reagovanja u vanrednim situacijama

Saradnjom Centra za hitnu psihološku pomoć, Ministarstva za reagovanje u vandrednim situacijama Ruske Federacije i grada Niša, mladi niški psiholozi moći će da završe obuku u nekom od ruskih centara za vandredne situacije.