Некатегоризовано

U Nišu još uvek klizavo

Na niškim trotoarima se mestimično zadržao sloj leda pa treba da obratiti pažnju da ne bi došlo do povrede prilikom pada. Građani imaju zakonsku obavezu da najkasnije 24 sata po prestanku padavina očiste sneg sa trotoara ispred zgrade, lokala ili dvorišta.