Некатегоризовано

U “Nitex-u” postignuta saglasnost o socijalnom programu

U kompaniji Niteks je sa predstavnicima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja postignuta saglasnost o socijalnom programu. Radnicima će se po tom programu isplaćivati 300 evra po godini radnog staža.