Некатегоризовано

Usvojen elaborat o davanju zemljišta bez naknade

Elaborat opravdanosti davanja zemljišta bez naknade, firmama Jura Eltek, Sažem i Haj Ararat u Donjem Međurovu i Elektronskoj industriji, usvojen je na sednici Skupštine grada. Prema elaboratu, grad će u narednih 10 godina prihodovati 30 miliona evra.