Некатегоризовано

Utočište za žrtve porodičnog nasilja

Sigurna kuća za žene i decu žrtve poriodičnog nasilja, biće otvorena sredinom februara. Adaptacija i opremanje zgrade privodi se kraju. Saniranje i opremanje Sigurne kuće su delimicno finansirala neka niška preduzeća.