Некатегоризовано

Velike kadrovske promene u Nišu

Nakon 16. sednice Skupštine grada, 7 od 14 direktora javnih preduzeća biće promenjeni, a biće zamenjeni i skoro svi dosadašnji članovi nadzornih odbora. Na sednici 2. oktobra biće izabrani i direktori svih ustanova u Nišu, a novi članovi nadzornih odbora ustanova biće iz redova opozicionih partija.