Agenda 21 za kulturu

Da li je Agenda 21 za kulturu u Nišu “živi” dokument ili mrtvo slovo?

Grad Niš je krajem 2010. godine potpisao i usvojio Agendu 21 za kulturu. Principe tog važnog dokumenta trebalo bi da poštuje i nova Strategija kulturnog razvoja grada. Da li je to ispoštovano i kakve su aktivnosti u planu kako bi se ono što propisuje Agenda 21 za kulturu i realizovalo, istražuje City radio kroz serijal "Agenda 21 za kulturu u Nišu - korak ka implementaciji".