Agenda 21 za kulturu

Kultura i City – pogled unazad

City radio se poslednjih šest meseci intenzivno bavio važnim globalnim strateškim dokumentom za kulturni razvoj, Agendom 21 za kulturu. Skupština grada Niša usvojila je krajem prošle godine ovaj važni dokument, na predlog Gradskog veća. U serijalu radio emisija pokušali smo da od mnogih važnih učesnika u kreiranju kulturne strategije grada, dobijemo odgovor - šta usvajanje Agende 21 predstavlja za Niš i u kojoj meri se kulturna strategija grada oslanja na taj dokument.