Agenda 21 za kulturu

Lokalni lex specialis umesto zakona o javnim nabavkama?

Sam kraj prošle godine obeležilo je nekoliko zanimljivih dogadjaja i konferencija za medije. Tradicionalno nagradjivanje najuspešnijih u raznim oblastima, medjutim, ovoga puta je potpuno palo u zasenak izveštaja Državne revizorske institucije za 2010.godinu, upućenih najpre na adrese državnih organa, javnih preduzeća i lokalnih samouprava a potom i obrazloženih javnosti od strane revizora, krajem decembra u Media centru u Beogradu.