Agenda 21 za kulturu

U siromaštvu nema ni kulture ni standarda javnog života

Kako je moguće da Grad sa preko 10% pripadnika manjinskih zajednica nema posebnu budžetsku stavku za njihovo kulturno izražavanje? Gde su završili novci iz Dekade Roma? Da li se situacija bitnije menja usvojenom novom strategijom za razvoj kulture u Gradu?