Agenda 21 za kulturu

Uloga kulture u lokalnom ekonomskom razvoju

Ulaganje u kulturu i kulturne industrije i uzimanje kulturnog aspekta u razmatranje imaju značajnu ulogu u planiranju i sprovođenju ekonomskog razvoja u Srbiji pa i u našem gradu, jer kultura u tom procesu ima funkcionalnu ulogu. Ulaganje u kulturu kreira nova radna mesta, smanjuje siromaštvo, učestvuje u trgovinskom balansu, podstiče razvoj novih tehnologija i utiče na poboljšanje opšteg kvaliteta života i osnažuje najranjivije kategorije društvenih grupa da učestvuju u društvenim procesima.