Socijalno preduzetništvo

Od odbijanja da te zaposle, teže je samo poniženje

Radeći na ovom projektu koji se bavi usko socijalnim preduzetništvom kao modelom za upošljavanje teško upošljivih kategorija, došli smo do saznanja da među takvim ljudima u našem gradu koji žive na egzistencijalnom minimumu ima i mnogo ljudi sa završenim fakultetima. Uobičajena je predrasuda da siromaštvo pogađa samo slabije obrazovane slojeve stanovništva. Među neuspešnim tražiocima posla sve je više visokoobrazovanih ljudi oba pola. Ipak, ženama je nešto teže.