Socijalno preduzetništvo

Preduzetništvo kao društveni cilj

Imali smo čast i zadovoljstvo da se upoznamo sa jednom izvanrednom ženom iz Zemun Polja, Anom Knežević. Ona je potpredsednica UO Nacionalne organizacije za retke bolesti. Ona je mama petnaestogodišnjaka obolelog od retkog Di-Đorđovog sindroma, mikrodelecije na 22.hromozomu, koji podrazumeva kompleksno zdravstveno stanje i ometenost na više nivoa. Za tu bolest nema dostupnog leka. Ana je sa nama podelila srdačno način na koji se ona bori za kakvu takvu finansijsku stabilnost.