Socijalno preduzetništvo

Priča o Aleksandri, samohranoj mami deteta sa smetnjama u razvoju

Priča o socijalnom preduzetništvu mora da krene od upravo onih osoba koje je životni usud svrstao u kategoriju teško upošljivih. Razni su razlozi kod različitih osoba za to. Posebno osetljivu kategoriju čine osobe koje su sprečene da rade usled bolesti, sopstvene ili člana porodice, neretko praćene izolacijom i samoćom. Da bi smo razumeli kako izgleda kada se godinama traži zaposlenje a nailazi na zatvorena vrata poslodavaca pozvali smo nekoliko naših sugrađanki sa molbom da sa nama podele to lično nimalo prijatno iskustvo.