Socijalno preduzetništvo

Šta je u stvari socijalno preduzetništvo?

S obzirom da se radi o relativno novom modelu poslovanja i da kod nas barem, još uvek nije definisano zakonom, socijalna preduzeća, u stvari, mogu da budu sve pravne forme, poput udruženja građana, fondacija, zadruga ali i biznis inkubatora, razvojnih agencija, društava sa ograničenom odgovornošću, ortačkih društava ili preduzetničkih radnji.