Socijalno preduzetništvo

Za uspeh socijalnog preduzeća bitna je zajednica

Neka naša analiza pokazuje da kada je reč o ženama koje imaju poteškoća da se zaposle postoji bojazan od upuštanja u posao jer smatraju da se ne mogu snaći u komplikovanim procedurama. Da li je to baš tako ili je socijalno preduzetništvo možda lišeno svih tih komplikacija koje običan posao nosi, od papirologija preko registacija, itd. S obzirom da ne postoji zakon da li to može da posluje u okviru udruženja, fondacija? Na to pitanje odgovor nam daje Jelena Hrnjak iz NVO Atina u čijem okrilju posluje socijalno preduzeće Bejgl Bejgl.