Promo

Specijalizovana škola za učenje nemačkog jezika

U Nišu je otvorena škola za učenje nemačkog jezika "Mein und Dein". Polaznicima su ponuđeni kursevi i jezičke radionice gde lako mogu naučiti ovaj jezik, a postoji i poseban kurs za medicinske radnike.