Tolerancija u 10 činova

Čelična ptica u Naisusu!

Svačega se naš Konstantin nagledao u rodnom gradu. Iako je nevoljno morao da prizna da njegovoj carskoj veličini imponuje važnost koja mu se makar deklarativno pridaje, nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da je suštinski trag njegovog slavnog doba zaista očuvan na najbolji način.