Tolerancija u 10 činova

Kad se slavi, šta košta – nek košta!

Našem Konstantinu u modernom Naisusu brzo prolaze dani. Već je naučio da sa manje nelagodnosti trpi radoznale poglede Naisusana. Što bi se reklo, polako postaje svoj na svome. Ovih dana je i manje primetan, pošto na svakom koraku primećuje ljude nalik sebi. Da, bliži se obeležavanje gradske slave.