Tolerancija u 10 činova

Rimski car u društvu romulijanskog kralja!

Na obodima savremenog Naissusa u posebnim čudnim naseobinama živi posebno pleme – pleme Romulijanaca. Odlikuje ih izuzetna muzikalnost i veoma živ temperament.