Društvo

Advokati Srbije najavili protest i prekid rada zbog spornih predloga zakona

Image by LEANDRO AGUILAR from Pixabay
Advokatska komora Srbije saopštila je da će organizovati jednodnevnu obustavu rada u znak protesta jer su nezadovoljni nacrtom odredbi tri zakona u proceduri Skupštine Srbije. Uvođenjem tih zakona se, kako kažu, krše ustavom zagrantovana ljudska prava i konvecije EU. Niški advokati i advokatice protestovaće u 14 časova u parku ispred Suda.

Zbog toga što bi uvođenje autentičnog tumačenja zakona značilo da građani koji su na sudu dobili tužbe protiv banaka, za neovlašćenu naplatu troškova obrade kredita, retroaktivno moraju da plate sudske troškove, advokati Srbije odlučili su se na protest i prekid rada u ponedeljak 5. jula.

Predlog Odbora NSRS za ustavna pitanja i zakonodavstvo se odnosi na tri autentična tumačenja i to:

– Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SRJ“ 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, „Službeni list SRJ“ 31/93, „Službeni glasnik RS“ 18/20)

-Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ 62/14, 6/16, 44/18)

– Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“ 36/11, 139/14) kojim autentičnim tumačenjima se krše, Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost građana.

Navode da Ustav Republike Srbije u odredbi člana 197. zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. U konkretnom slučaju, jasno je da se ne može raditi o opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora u čiju odbranu ovoga puta staje i predlagač autentičnih tumačenja.

“Zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978. godine, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja, a to je zaštita bankarskog sektora.  Zakonodavac ne može svojim delovanjem zadirati u vršenje sudske vlasti, što znači da ne može autentičnim tumačenjima uticati na rešavanje konkretnih sudskih sporova koji su u isključivoj nadležnosti sudske vlasti”, saopštili su.

Naglašavaju da na ovaj način zakonodavac krši načelo podele vlasti, kao fundamentalno ustavno načelo i potkopava temelje demokratskog društva zasnovano na vladavini prava.

Oni obaveštavaju da zbog svega navedenog neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, neće pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, kao što neće ni pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima, u policiju u pretkrivičnim postupcima.

Napraviće izuzetak samo u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

“Tokom obustave rada advokati će dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja”, obaveštavaju.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.

Marija Jevremčević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Trenutno na radiju

Elvis Costello, the Imposters
Pre 24 minuta

Magnificent Hurt

Elvis Costello, the Imposters
Abba
Pre 21 minut

Just a Notion

Abba
Red Hot Chili Peppers
Pre 17 minuta

Dark Necessities

Red Hot Chili Peppers
Killers, K.D. Lang
Pre 13 minuta

Lightning Fields (feat. K.D. Lang)

Killers, K.D. Lang
Wolf Alice
On Air!

Beautifully Unconventional

Wolf Alice

Vremenska prognoza

NIŠ
Send this to a friend