Društvo

Izviđači u potrazi za Konstantinovim blagom

250 dečaka i devojčica, uzrasta od 7 do 14 godina, daće se u organizovanu potragu za ''blagom'' Cara Konstantina, sledeći zagonetke, tajne poruke i tragove koje su po Nišu za sobom ostavili organizatori ove nesvakidašnje potrage, ali i sam Konstantin Veliki i njegovi savremenici pre 17 i više vekova. Sve se dešava u subotu, 23. marta.