Društvo

Medijska scena Srbije u novembru 2013

50. Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravne službe ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima na ANEM-ovom web sajtu.