Društvo

Obavezna premija za osiguranje vozila

Vlasnici automobila će od 1. septembra, obaveznu premiju za osiguranje vozila plaćati po sistemu “bonus malus”. Savesni vozači imaće popust, a za vozače koji su imali načinjene štete, cena će biti i do 2,5 puta viša.