Društvo

Olakšice za osobe sa invaliditetom

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u Nišu je pokrenuta inicijativa da grad obezbedi posebne legitimacije za besplatan prevoz u gradskom saobraćaju za pratioce osoba sa invaliditetom.